Công Ty Cổ Phần Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội

Hanoi transport engineering construction consultan joint stock company

Thẳng thắn - Trung thực - Tin cậy


Xây dựng tương lai bền vững

Dịch vụ cung cấp

CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CTEC


KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT

- Các công trình giao thông

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật

THIẾT KẾ XÂY DỰNG

- Các công trình giao thông

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật

TƯ VẤN ĐẤU THẦU

- Các công trình giao thông

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật

TƯ VẤN THẨM TRA

- Các công trình giao thông

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

- Các công trình giao thông

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật

Liên hệ

Với hơn 100 nhân viên tư vấn trên mọi phương diện, không chỉ là hướng dẫn và xử lý các vấn đề ....

ĐỊA CHỈ

Số 01, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại

02433520175

Email

dungctec@gmail.com